Slider
Image is not available
Slider

Knjiga o tebi

O knjizi

Povremeno se pojave knjige potpuno drugačije od ostalih. One otkrivaju svoju vrijednost onima koji su spremni da je vide bez straha i predrasuda, darujući im mudrost kao najviši dar. Veoma je lako proći pored takvih knjiga i njihovih autora. Oni su uglavnom pritajeni i skromni. Da bi se došlo do njih potrebno je ispuniti samo jedan uslov - biti otvoren.

Knjiga o Tebi je pisana sedam godina. Najzahtjevnije je stvoriti djelo za sve nivoe svjesnosti - univerzalno po sadržini i formi, za sva vremena i sve ljude. Ego-stvaralaštvo je, baš kao i sam ego, određeno najviše onim iz neposrednog okruženja, dakle onim lokalnim. Lokalnog je značaja. Samorealizovani stvaralac uključuje sve ljude i stvara za sva vremena. Svačiji je savremenik. Odraz je prirode, pa je njega i njegova djela lako moguće prepoznati u ma kojem vremenu i kulturi. Što ličniji umjetnik to lokalnije djelo; što spontaniji, to globalnije.

Ako vas je privukao naslov ove knjige, to puzdano znači da ste zainteresovani za upoznavanje sebe sretnijih, prirodnijih, relaksiranijih, kreativnijih, zdravijih, uspješnijih... Upravo bi na taj put trebalo da vas usmjeri ova knjiga. Ona vam pojašnjava i kako da vježbate da biste takvi postali. Je li to malo?

Knjiga obrađuje tri teme:

1. Samorazvoj (staranje o sebi)
2. Samospoznaju (spoznaju sebe istinskih)
3. Samorealizaciju (realizaciju sebe istinskih).

Staranje o sebi glavni je zadatak i glavna tema ove knjige. Ono vodi samospoznaji, a ova samorealizaciji. ,,Afino'' staranje o sebi znači vama najadekvatniji, najviše odgovarajući način njegovanja sebe. Način koji odgovara jednom, ne mora i drugom čovjeku, baš kao ni jednom istom kroz vrijeme.

Gdje god bili, čime god se bavili, u svemu morate angažovati sebe. Stoga, vi ste glavni zadatak svog života, pa tek onda sve ostalo. U suprotnom... Ovo nije još jedna knjiga o samorazvoju. Po čemu ćete pamtiti ovu knjigu? Nadamo se, po sebi!

 

Knjiga u brojkama

nastala za 7 godina

17 poglavlja 572 strane

oko 100 obrađenih tema

67 crteža

83 dijagrama

rasprodata za 1 godinu